Skip to page contents.
Alumni Short

Event Registration

Welcome to the LLM Alumni & Student Reception Registration List
Thursday, January 23, 2014
4:30-6pm

The Cornell Club of New York
6 East 44th Street
New York, NY

First Name Last Name Class Year Guest Name(s)
Tim Hirsch 2008   
Serge Rosenzweig 2012   
Takehisa Sato 2013  Mayu Oguri 
Eric Silberstein 2013   
Bourke Boersma 2009   
Chris Hogg 1981   
Robert Pohlus 2012   
Nina Kanovitch 2013   
Alexander Rahn 2009   
Tamim Bazzi 2009   
Oliver Browne 2005   
Diego Garay Perez 2013  Carolina Mena 
Nabah Ikram 2013   
Amy Gordon 1978   
Nav Dayanand 2004   
Lisl Dunlop 1997   
John Vukelj 2003   
Allison Harlow Fumai 2002   
E. Eric Elmore 1986   
Manasa Gummi 2013   
Kristine Hoffmeister  
Eric Greenberg 1983   
Patrick Rao 1994   
Ruth Weiss 1982   
Mary Griffin 1988   
Janet Bostwick 1980   
Maria Fernandez 1992   
Ladd Hirsch 1983   
Denise Lazar 1998   
Michael Margolis 1979   
Minsuk Han 2014   
Christina Mosalagae 2014   
Charles Cramton 1983   
Shujie Zhang 2014   
Afomachukwu Ofodile 2014   
Yi Chen 2014   
Jiabao Xu 2014   
Yi Meng 2014   
Wanqiu Yang 2014   
Jingjie Yuan 2014   
Chai-En Jhu 2014   
Xiaochi Ma 2014   
xiaoyue sun 2014   
Guanjie Wang 2014   
Yu Xiao 2014   
Meiqi Huang 2014   
Fei Fang 2014   
Wei Fu 2014   
Sandra Gyamfi 2014   
Yalin Yin 2014   
Alice Chavaillard 2014   
Irène Abel 2014   
Yifan Wu 2014   
Kristen Burke    
Deborah Stillman 1981   
Yuyao Tan 2014   
Megan King    
Pei Lyu 2014   
Lingxiao Yue 2014   
Robert DuPuy 1973   
Rodney De Souza 2007   
Jingjing Wu 2014   
Vikrant Pachnanda 2014   
Rodica Turtoi 2014   
Godwin Kakande 2012   
Dawen Qian 2014   
shenyuan tian 2014